C J E N I K

Usluga prijevoza putnika na području zapadnog dijela zagrebačke županije i grada Zagreba

CJENIK VOZNIH KARATA I POKAZNIH MARKICA

SAMOBORČEK –SAMOBORČEK EU GRUPA –  AUTOTURIST

Zona

Pojedinačne

vozne karte

Mjesečne pokazne karte (kn)

GRAĐANSKE

1.

  6,00

250,00

2.

12,00

340,00

3.

14,00

390,00

4.

20,00

440,00

5.

24,00

465,00

6.

28,00

535,00

7.

35,00

570,00

8.

36,00

600,00

9.

38,00

630,00

10.

40,00

650,00

sve

780,00

C J E N I K

Usluga prijevoza putnika na međužupanijskim linijama

SAMOBORČEK – SAMOBORČEK EU GRUPA

CJENIK VOZNIH KARATA

ZAGREB – SPLIT

ZAGREB

 

130,00

BENKOVAC

 

145,00

30,00

ŠIBENIK

 

164,00

68,00

36,00

TROGIR

 

170,00

88,00

54,00

16,00

SPLIT

 

Cijene karata su izražene u kunama.
Cijena povratne karte iznad 50,00 kn umanjuje se za 25 %.
Na povratne karte kupljene ONLINE ne obračunava se popust od 25 %.

Studenti na putnu kartu iznad 50,00 kn ostvaruju uz predočenje Indexa ili studentske iskaznice pravo na popust od 10 % na kartu u jednom pravcu te na povratnu od 30 %.
Na studentske karte kupljene ONLINE ne obračunavaju se popusti od 10 %, odnosno 30 %.
Djeca do 5 godine = besplatno, ako se ne traži sjedalo.
Djeca od 5 – 10 godina = popust 50 %
Cijena prtljage: 7,00 kn po komadu.

 

CJENIK VOZNIH KARATA

ZAGREB – ŠIBENIK

ZAGREB

33,00

JASTREBARSKO

120,00

87,00

ZADAR

134,00

101,00

°

BIOGRAD

140,00

107,00

°

°

VODICE

145,00

112,00

°

°

°

ŠIBENIK

Cijene karata su izražene u kunama.
Cijena povratne karte iznad 50,00 kn umanjuje se za 25 %.
Na povratne karte kupljene ONLINE ne obračunava se popust od 25 %.Studenti na putnu kartu iznad 50,00 kn ostvaruju uz predočenje Indexa ili studentske iskaznice pravo na popust od 10 % na kartu u jednom pravcu te na povratnu od 30 %.
Na studentske karte kupljene ONLINE ne obračunavaju se popusti od 10 %, odnosno 30 %.
Djeca do 5 godine = besplatno, ako se ne traži sjedalo.
Djeca od 5 – 10 godina = popust 50 %
Cijena prtljage: 7,00 kn po komadu.

 

CJENIK VOZNIH KARATA

ZAGREB– DUBROVNIK /preko Jastrebarskog/

ZAGREB

 

 

33,00

JASTREBARSKO

 

 

98,00

65,00

GOSPIĆ

170,00

137,00

72,00

SPLIT

 

 

210,00

177,00

112,00

72,00

METKOVIĆ

 

225,00

192,00

127,00

98,00

48,00

DUBROVNIK

 

Cijene karata su izražene u kunama.
Cijena povratne karte iznad 50,00 kn umanjuje se za 25 %.
Na povratne karte kupljene ONLINE ne obračunava se popust od 25 %.

Studenti na putnu kartu iznad 50,00 kn ostvaruju uz predočenje Indexa ili studentske iskaznice pravo na popust od 10 % na kartu u jednom pravcu te na povratnu od 30 %.
Na studentske karte kupljene ONLINE ne obračunavaju se popusti od 10 %, odnosno 30 %.
Djeca do 5 godine = besplatno, ako se ne traži sjedalo.
Djeca od 5 – 10 godina = popust 50 %
Cijena prtljage: 7,00 kn po komadu.

 

CJENIK VOZNIH KARATA

ZAGREB – DUBROVNIK /preko Samobora/

ZAGREB

 

 

28,00

SAMOBOR

 

 

210,00

182,00

METKOVIĆ

225,00

197,00

48,00

DUBROVNIK

 

Cijene karata su izražene u kunama.
Cijena povratne karte iznad 50,00 kn umanjuje se za 25 %.
Na povratne karte kupljene ONLINE ne obračunava se popust od 25 %.

Studenti na putnu kartu iznad 50,00 kn ostvaruju uz predočenje Indexa ili studentske iskaznice pravo na popust od 10 % na kartu u jednom pravcu te na povratnu od 30 %.
Na studentske karte kupljene ONLINE ne obračunavaju se popusti od 10 %, odnosno 30 %.
Djeca do 5 godine = besplatno, ako se ne traži sjedalo.
Djeca od 5 – 10 godina = popust 50 %
Cijena prtljage: 7,00 kn po komadu.

 

CJENIK VOZNIH KARATA

Na SEZONSKIM linijama

ZAGREB – ŠIBENIK

ZAGREB

 

98,00

GOSPIĆ

 

 

 

 

 

 

132,00

34,00

POLAČA

 

 

 

 

 

134,00

36,00

14,00

BIOGRAD

 

 

 

 

138,00

40,00

18,00

14,00

PAKOŠTANE

 

 

 

138,00

40,00

30,00

28,00

22,00

PIROVAC

 

 

140,00

42,00

34,00

32,00

26,00

18,00

VODICE

 

145,00

47,00

36,00

34,00

28,00

22,00

18,00

ŠIBENIK

Cijene karata su izražene u kunama.
Cijena povratne karte iznad 50,00 kn umanjuje se za 25 %.
Na povratne karte kupljene ONLINE ne obračunava se popust od 25 %.Studenti na putnu kartu iznad 50,00 kn ostvaruju uz predočenje Indexa ili studentske iskaznice pravo na popust od 10 % na kartu u jednom pravcu te na povratnu od 30 %.
Na studentske karte kupljene ONLINE ne obračunavaju se popusti od 10 %, odnosno 30 %.
Djeca do 5 godine = besplatno, ako se ne traži sjedalo.
Djeca od 5 – 10 godina = popust 50 %
Cijena prtljage: 7,00 kn po komadu.

 

 

OPĆI UVJETI PRIJEVOZA – SAMOBORČEK EU GRUPA D.O.O.

 

Na temelju članka 4. stavak 1. t. 31. i članka 32. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ 41/18),  direktor trgovačkog društva ” SAMOBORČEK EU GRUPA ” d.o.o. Samobor,  Dobriše Cesarića 26, donosi dana 01. kolovoza 2018. godine

 

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

PRIJEVOZNIK je trgovačko društvo ” SAMOBORČEK EU GRUPA” d.o.o. iz Samobora,

Dobriše Cesarića 26

 

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu

 

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske

 

PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz između dvije ili više zemalja Europske unije, odnosno prijevoz između zemlje EU i zemlje izvan EU

 

VOZILO je autobus ili osobno vozilo koje je namijenjeno isključivo prijevozu putnika

 

VOZNA KARTA je dokumenat na temelju kojega putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod Prijevoznika i to po uvjetima koji su kao takvi utvrđeni ovim općim uvjetima prijevoza

 

Članak 1.

Ovim općim uvjetima prijevoza, utvrđuju se međusobni odnosi između Prijevoznika i putnika kao korisnika usluge prijevoza u javnom cestovnom prijevozu, kao i uvjeti pod kojima će Prijevoznik pružati  uslugu prijevoza putniku.

 

Članak 2.

Naknadu za prijevoz putnika i prtljage u javnom cestovnom prijevozu putnika utvrđuje Prijevoznik.

 

II. UGOVOR O PRIJEVOZU

 

Članak  3.

Kupnjom vozne karte putnik je s Prijevoznikom zaključio ugovor o prijevozu.

Prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika na ugovorenoj relaciji, onim prijevoznim sredstvom koje je određeno ugovorom o prijevozu i uz uvjete udobnosti i higijene koji se prema vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti smatra nužnim.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se  voznom kartom ili posebnim ugovorom.

Ugovor o prijevozu sklapa se između Prijevoznika i putnika ili između Prijevoznika i Naručitelja prijevoza.

 

Članak 4.

Prijevoznik u svojem poslovanju koristi više vrsta voznih karata ovisno o vrsti putovanja, komercijalnoj povlastici, vremenu za koje se izdaje, relaciji, kategoriji stanovništva, području na kojem se koristi i sl.  

 

Članak 5.

Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom osigurati mjesto u vozilu i prevesti ga na ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik je dužan tijekom putovanja čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja istu im predočiti.

 

Članak 6.

Vozna karta glasi na donositelja i osim datuma, vremena izdavanja, relacije za koju se izdaje i cijene, sadrži  i podatke o Prijevozniku, kao i datum i vrijeme započinjanja prijevoza.

Vozna karta u međunarodnom prijevozu glasi na ime, te osim elemenata naznačenih u stavku 1. ovog članka mora imati naznačeno ime i prezime putnika.

 

Članak 7.

Vozna karta na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka Prijevoznika.

Vozna karta koja ne sadrži jedan od elemenata naznačenih u stavcima 1. i 2. članka 6. ovih Općih uvjeta je nevažeća.

 

Članak 8.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i Prijevoznika obvezuje za dan i sat koji su na karti naznačeni, kao i za relaciju prijevoza koja je naznačena na karti.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu. Na povratnoj voznoj karti bit će naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

Putnik – korisnik povratne vozne karte dužan je izvršiti rezervaciju mjesta u vozilu.

Prijevoznik vrši prodaju povratnih voznih karata na linijama dužim od 50 km, osim u slučajevima utvrđenim komercijalnim povlasticama Prijevoznika koje su istaknute na prodajnom mjestu.

Povratne vozne karte vrijede za vozila Prijevoznika odnosno Prijevoznika s kojima zajednički obavlja prijevoz.

 

Članak 9.

Iznimno od članka  6. ovih Općih uvjeta, putnik može kupiti i postati vlasnikom mjesečne vozne karte, tzv. pokazne vozne karte (nastavno: pokazna vozna karta) i to uz jednokratnu naknadu prema važećem cjeniku Prijevoznika.

Pokazna vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o imaocu i vrsti iste.

Pokazna vozna karta izdaje se na određeno vrijeme koje je kao takvo naznačeno na pokaznoj karti, ovisno o kategoriji osoba koje je koriste (učenici, studenti, radnici ili umirovljenici), kao i režimu (dani u tjednu) kada se koristi.

Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg u mjesecu.

U slučaju gubitka pokazne vozne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio, odnosno istu poništiti u Narodnim novinama, a sve iz razloga kako bi se spriječila eventualna zloupotreba, a Prijevozniku omogućilo da  pravovremeno izvrši poništenje iste u svojoj evidenciji.

 

Članak 10.

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama, uredima  i sl.).

Iznimno od stavka 1. ovog članka Općih uvjeta, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:

  1. kada se putnik ukrcava u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju Prijevoznik  obavlja, a na istom nije organizirana prodaja voznih karata;
  2. ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti da kupi voznu kartu na organiziranom prodajnom mjestu, jer bi došlo do kašnjenja linije u polasku.

 

Članak 11.

            Za izgubljene, oštećene ili uništene vozne karte i to kako pojedinačnih tako i mjesečnih voznih karata, kao i za voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 14. ovih Općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća, a Prijevoznik u tom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Članak 12.

Putnik može rezervirati mjesto u autobusu na organiziranim prodajnim mjestima: telefonom, pisano, e-mailom ili drugim pogodnim načinom, s tim da je obvezan kupiti voznu kartu i rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu, odnosno 2 sata prije početka putovanja u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne kupi voznu kartu, prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od Prijevoznika.  

 

Članak 13.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim kada putnik posjeduje povratnu, pokaznu ili povlaštenu voznu kartu. Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku Prijevoznika ili Autobusnog kolodvora.

Prijevoznik će za linije do 50 kilometara udaljenosti od polazišta izdati rezervaciju za kupljenu voznu kartu samo na zahtjev putnika. 

 

Članak 14.

Putnik ima pravo odustati od ugovora o prijevozu prije nego što započne putovanje.

Prijevoznik je dužan vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i to:

– u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja

– u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 6 sati prije početka putovanja

– u povremenom ( slobodnom) prijevozu najkasnije 48 sati prije početka putovanja.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte, do roka važenja povratne vozne karte, Prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za cijenu vozne karte u jednom smjeru bez komercijalnih povlastica i uz naplatu iznosa od 10%  na ime manipulativnih troškova.

Ako putnik ne postupi u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka gubi pravo na povrat naknade za prijevoz u cijelosti.  

 

Članak 15.

Ako putnik kupi pokaznu voznu kartu pa istu otkaže, može od Prijevoznika zahtijevati povrat naknade.

Ako je povrat pokazne vozne karte zatražen prije početka mjeseca za koji je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat pokazne vozne karte zatražen tijekom mjeseca, dakle karta je djelomično iskorištena, vratit će se iznos umanjen za broj iskorištenih dana po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja  i 10 % na ime manipulativnih troškova.

U slučaju iz stavka 2. i 3. ovog članka putniku će se isplatiti naknada po cijeni kupljene pokazne vozne karte umanjene za broj iskorištenih dana i 10% manipulativnih troškova.

Zahtjev za povratom dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene pokazne vozne karte može se podnijeti samo u tijeku razdoblja za koje ista vrijedi, a računa se od dana kada je putnik podnio pismeni zahtjev za povrat novčanog iznosa i pri tome uz zahtjev priložio originalni primjerak karte za koju traži povrat novčanog iznosa.

 

Članak 16.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo na temelju cjelovite i neoštećene vozne karte i to na prodajnom mjestu gdje je vozna karta i kupljena, odnosno na najbližem prodajnom mjestu Prijevoznika ukoliko je karta kupljena u vozilu Prijevoznika.

Vozno osoblje Prijevoznika ne može izvršiti povrat naknade za prijevoz.

Prodavač voznih karata, može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerio službujući prometnik ili druga ovlaštena osoba.

Putniku koji je kupio voznu kartu, a bio je spriječen za putovanje određenog dana ili sata, Prijevoznik će omogućiti izmjenu roka važenja vozne karte ako je to putnik zahtijevao u roku iz članka 14. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

U slučaju da Prijevoznik otkaže polazak autobusa za određenu liniju ili autobus za određenu liniju kasni više od 30 minuta od polaska, putnik ima pravo tražiti vraćanje iznosa u cijelosti, osim ako je do istoga došlo uslijed više sile na koju Prijevoznik nije mogao utjecati.

Prijevoznik može otkazati povremeni (slobodni) prijevoz najkasnije 32 sata prije polaska, bez obveze naknade štete, ako se za određeni povremeni prijevoz nije prijavio minimalan broj putnika naveden na ponudi ili ugovoru o povremenom prijevozu. Pritom putnik ima pravo tražiti  povrat uplate u punom iznosu.

 

Članak 17.

Za izgubljenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 14. stavka 2. ovih Općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao vozilom drugog Prijevoznika, a ne vozilom Prijevoznika za koji je kupio voznu kartu nema pravo zahtijevati povrat plaćenog iznosa vrijednosti vozne karate od Prijevoznika.

Vozna karta koja je izmijenjena na bilo koji način ili je oštećena, ne vrijedi i oduzima se pri pregledu, a od putnika se naplaćuje puna cijena vozne karte na relaciji na kojoj putuje, uvećano za iznos kazne.

 

Članak 18.

Ako tijekom prijevoza dođe do prekida putovanja iz razloga za koje nije odgovaran putnik, Prijevoznik je dužan:

  1. prevesti putnika zajedno s prtljagom do odredišnog mjesta, bez naplate dodatne naknade za prijevoz, ili
  2. zajedno s prtljagom vratiti putnika u polazno mjesto, uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu, ili
  3. vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio puta.

Za nastale štete iz stavka 1. ovog članka, Prijevoznik neće odgovarati ako dokaže da je do prekida, zakašnjenja, odnosno neizvršenja prijevoza došlo mimo njegove volje, da do istoga nije došlo njegovom namjerom ili grubom nepažnjom ili je šteta uzrokovana višom silom.

Ako tijekom prijevoza dođe do prekida putovanja iz razloga za koje nije odgovoran Prijevoznik, putnik gubi pravo korištenja vozne karte u drugom prijevoznom sredstvu Prijevoznika za neiskorišteni dio vozne karte odnosno relacije.   

 

Članak 19.

Za ostale slučajeve koji nisu navedeni u članku 14., 15., 16. i 17. ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo reklamacije pisanim putem, u roku 8 dana od dana pružene usluge prijevoza, na adresu prijevoznika “SAMOBORČEK EU GRUPA” d.o.o., Dobriše Cesarića 26, 10430 Samobor, Povjerenstvu za zaštitu potrošača (nastavno: Povjerenstvo).

Povjerenstvo Prijevoznika će pismenim putem odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. 

Ukoliko putnik unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovog članka Općih uvjeta, ne istakne svoj prigovor, gubi pravo na isticanje reklamacije.

 

Članak 20.

Prijevoznik utvrđuje red vožnje i cijenu prijevoza te ih objavljuje na odgovarajući način. Cjenik Prijevoznika je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Cijene usluga Prijevoznika koje uključuju i komercijalne povlastice za određene kategorije građana (umirovljenike, studente, učenike i dr.) vidno su istaknute na svim prodajnim mjestima koja prodaju vozne karte Prijevoznika.

Prilikom korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom, sa ispravnom fotografijom.

Prijevoznik zadržava pravo ne izdavanja pokazne ili druge vozne karte putnicima koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini Prijevoznika, te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje. 

 

Članak 21.

            Putnik je obvezan brinuti se da na polasku autobusa na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izađe iz vozila.

Putnik se mora brinuti da otputuje Prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, Prijevoznik nema nikakve obveze prema putniku.

Ako se za vrijeme trajanja prijevoza odredi kratko zadržavanje autobusa zbog korištenja toaleta ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zaustavljanje vozila iz razloga navedenog u prethodnom stavku ovog članka.

Prijevoznik u cijelosti otklanja svu odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 3. i 4. ovog članka.

 

Članak 22.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni koštanja vozne karte za zatraženu relaciju.

Potvrda se izdaje na prodajnom mjestu Pijevoznika, na memorandumu Prijevoznika i naplaćuje se sukladno cijeni utvrđenoj u samom Cjeniku prijevoznika.  

 

Članak 23.

            Prilikom kupnje vozne karte, putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte i to u trenutku kada istu zaprimi i odmah prijaviti sve utvrđene greške prodajnom osoblju.

Ukoliko putnik propusti ukazati prodajnom osoblju uočene greške, vozna će se karta smatrati u cijelosti valjanom.

 

Članak 24.

Ako kontrolor zatekne putnika bez vozne karte naplatit će mu kaznu u skladu sa Cjenikom Prijevoznika.

 

Članak 25.

Za vrijeme putovanja vozno osoblje i kontrolor može isključiti iz putovanja putnika:

– ako narušava red i mir u autobusu

– ako ugrožava sigurnost prometa

– ako ometa rad voznog osoblja

– ako ometa rad kontrolora

– ako se nepristojno odnosi prema putnicima ili voznom osoblju.

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno stajališta putnika.

 

Članak 26.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja, dakle do odredišta.

Ako putnik izgubi, ošteti ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, koristi nevažeću ili neispravnu voznu kartu, obavezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti kaznu utvrđenu u Cjeniku Prijevoznika i  platiti punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Kad vozač izvrši pregled i naplatu voznih karata dužan je provjeriti da li svi putnici posjeduju odgovarajuću voznu kartu.

Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja i protiv istog će Prijevoznik pokrenuti odgovarajući prekršajni postupak.  

 

Članak 27.

            Prijevoznik ima pravo odbiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću i to u slučaju da tom prilikom mora ispunjavati potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela, te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanje, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću i to na siguran i praktično izvediv način.

 

Članak 28.

Na prijevoz se ne smiju primati:

– osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da se prilikom ulaska u autobus legitimiraju kod vozača i da im oružje bude zakočeno,

– osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene stanice),

– djeca do 5 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba,

– osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila,

– osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,

– osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).  

 

Članak 29.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu Prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.  

 

Članak 30.

Putnik je za vrijeme vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi. dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog ne pridržavanja odredbi iz stavka 1. ovog članka, snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati autobusom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcaja putnika.

 

Članak 31.

            Putnik je dužan u međunarodnom prijevozu pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje, ulazne i izlazne dokumenta ( putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i sl. ), kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela i to kako vezano za njega osobno, tako i vezano za njegovu putničku i osobnu prtljagu.

Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku zbog njegova propusta iz razloga navedenih u stavku 1. ovog  članka, a zbog kojih isti bude isključen iz prijevoza.

 

III. PRIJEVOZ PRTLJAGE

 

Članak 32.

Autobusima Prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima.

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu, prevozi se isključivo ručna prtljaga.

 

Članak 33.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 34.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično, a usluga prijevoza se naplaćuje.

Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik) i naplaćuju se prema važećem Cjeniku.

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više.

Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu – prtljažnicu. Cjenik za prijevoz putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje Prijevoznik i vidno je istaknut na prodajnim mjestima Prijevoznika.

Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom, a u međunarodnom prijevozu i serijskim brojem prtljažnice nalijepljenim na voznu kartu.

 

Članak 35.

Iznimno od odredbe članka 34. ovih općih uvjeta, u povremenom (slobodnom) prijevozu putnika, prijevoz prtljage se ne naplaćuje.

Putnik može na prijevoz iz stavka 1 ovog članka predati dva komada prtljage, a ako vozilo raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ga ujedno ne opterećuje i više.  

 

Članak 36.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa kunske protuvrijednosti od  100,00 € po komadu i to prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz stavka 1. ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Putnik je dužan prilikom predaje na prijevoz prtljage, obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa navedenog u stavku 1. ovog članka, te voznom osoblju omogučiti uvid u takvu prtljagu.

Sve dragocjenosti, vrijednosne papire, novac i druge skupocjene stvari, putnik je obvezan držati u ručnoj prtljazi.

Prijevoznik ni na koji način ne odgovara putniku za gubitak stvari navedenih u stavku 4. ovog članka.

 

Članak 37.

Putnik je dužan naknaditi štetu Prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit, umjetnine, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu, svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, biljke, duhan i duhanske proizvode, alkohol i slično. 

 

Članak 38.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti isključivo specijalno dresirani psi vodiči slijepih osoba i to u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.  

 

Članak 39.

U slučaju da ima dovoljno mjesta u prtljažniku vozila Prijevoznik može u unutarnjem prijevozu uzeti na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje Prijevoznik preuzima na prijevoz uz prateći dokument (voznu kartu – prtljažnicu) i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom u voznoj karti.

Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage Prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu ovlaštenoj osobi (osoba koja posjeduje punomoć od primatelja). Na voznoj karti za nepraćenu prtljagu se osim cijene i relacije upisuje ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje svojim potpisom na voznoj karti, primjerak koje se uručuje pošiljatelju kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojm potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku vozne karte koju posjeduje vozno osoblje.

Postojanje ugovora o prijevozu nepraćene prtljage može se dokazivati samo posjedovanjem prtljažnice.

 

Članak 40.

            Pošiljatelj nepraćene prtljage je obvezan voznom osoblju Prijevoznika dati informaciju o sadržaju nepraćene prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraćene prtljage.

Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njezin sadržaj.

 

Članak 41.

Kao nepraćenu prtljagu neće se uzimati osim stvari navedenih u članku 36. ovih općih uvjeta  slijedeće pošiljke:

–          svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce,

–          svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,

–          mlijeko i mliječne prerađevine

–          svaka pokvarljiva roba.

Prijevoznik u međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu. 

 

Članak 42.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska autobusa po redu vožnje, u protivnom Prijevoznik je nije dužan preuzeti.

Primatelj je dužan dočekati autobus radi preuzimanja nepraćene prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao autobus.

 

IV. PRONAĐENE STVARI

 

Članak 43.

Kao pronađene stvari smatraju se svi oni predmeti koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusima.      

 

Članak 44.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza, sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.

Na krajnjem Autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati vozilo. Prije nego se pregled izvrši vozno osoblje ne smije napustiti autobus. Pronađeni predmeti u autobusu moraju se predati ovlaštenoj osobi Prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari  Autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza, Prijevoznik ne odgovara.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

            Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili  izdavanja  dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice Prijevoznika.

Ispravak, dopuna ili brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upućenog na adresu prijevoznika: ” SAMOBORČEK EU GRUPA ” d.o.o., 10430 Samobor, Dobriše Cesarića 26, Povjerenik za zaštitu osobnih  podataka.

 

Članak  46.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba Prijevoznika ili Kolodvora.

 

Članak 47.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

Prijevoznik može mijenjati uvjete iz ovih općih uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećim zakonskim propisima.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta, prestaju vrijediti Opći uvjeti prijevoza od 21. siječnja 2016. godine.

 

Članak 48.

O izmjeni uvjeta putnici Prijevoznika će biti obaviješteni vidljivim isticanjem istih na prodajnim mjestima Prijevoznika, na kojima isti prodaje svoje vozne karte, te Internet stranici Prijevoznika www.samoborcek.hr.

 

Članak 49.

Za tumačenje ovih općih uvjeta, ovlaštena je Pravna služba Prijevoznika.

 

                                                                                                                      ZA PRIJEVOZNIKA
DIREKTOR
Božo Grgurić,v.r.