Turistički autobus sa 51 sjedalom, klimatiziran, povišena turistička sjedala, hladnjak, noćna rasvjeta, razglas…. Sve to čini putovanje ugodnim i lijepim doživljajem!